strona główna   |    aktualności   |    kontakt   |    o domu

pl | eng

Hostel

Osoby z zaburzeniami psychicznymi zaliczają się do grupy najbardziej narażonej na wkluczanie społeczne. Często, po pierwszym epizodzie choroby i pobycie w szpitalu, ich sytuacja osobista bardzo się komplikuje, niejednokrotnie nie mają zagwarantowanej możliwości powrotu do domu rodzinnego i stają się w ten sposób bezdomnymi. Dla tych osób zostało na początku 2006 roku uruchomione mieszkanie chronione posiadające 9 miejsc. Oprócz dachu nad głową zapewniamy mieszkańcom mieszkania prowadzącą do samodzielności rehabilitację poprzez wykonywanie codziennych czynności i prac w ramach funkcjonowania mieszkania chronionego, od sprzątania i gotowania, przez administrację, do wspólnego spędzania czasu wolnego.


Stowarzyszenie Zrozumieć i Pomóc    |    ŚDS Fountain House ul. Rawicka 51

Admin