strona główna   |    aktualności   |    kontakt   |    o domu

pl | eng

Ogłoszenie - wolne miejsca

27 lutego 2017, godz. 9:31

Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielone Centrum” posiada 4 miejsca wolne dla osób chorujących psychicznie, które chciałyby skorzystać z wsparcia i rehabilitacji w naszym Ośrodku.

Warunki, jakie musi spełniać osoba chcąca uczestniczyć w rehabilitacji w naszym domu to:

- zdiagnozowana choroba psychiczna (schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa itp.)

- w dobrym stanie psychicznym, nie zagraża własnemu zdrowiu i życiu, a także  zdrowiu i życiu innych osób,

- zdolna do samodzielnego zaspokajania własnych podstawowych potrzeb życiowych i nie wymagają stałej opieki,

- chętna do aktywnego uczestnictwa w zajęciach – codziennie od poniedziałku do piątku min. 6 godz. dziennie,

- potrzebuje wsparcia w takim ośrodku,

- nie uzależniona od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Przed podjęciem takiej decyzji przez kandydata zapraszamy do nas na rozmowę i po niezbędne dokumenty – zaświadczenie od lekarza psychiatry i zaświadczenie od lekarza rodzinnego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod adresem:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielone Centrum”

Ul. Garbary 47

61 – 869 Poznań

Tel. 61 855 17 80

e-mail: info@zielonecentrum.org.pl


Stowarzyszenie Zrozumieć i Pomóc    |    ŚDS Fountain House ul. Rawicka 51

Admin